| | | |

Oudedagsverplichting en echtscheiding: wat zijn uw mogelijkheden?

Bij een scheiding heeft u in principe recht op de helft van het pensioen van uw ex-partner dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Andersom geldt dat ook. Het kan ook dat u daar andere afspraken over maakt of al hebt gemaakt.

Hoe zit dat met de oudedagsverplichting? Voor veel ondernemers was Pensioen in Eigen Beheer een interessante optie, totdat dit door de fiscus steeds minder aantrekkelijk werd gemaakt. Tussen 2017 en 2019 was het mogelijk het Pensioen in Eigen Beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Heeft u net als veel andere DGA’s  een oudedagsverplichting en bent u gescheiden of gaat u scheiden, dan is het goed u te verdiepen in de mogelijkheden die u heeft uw (ex-)partner te compenseren.

Toen u uw pensioenaanspraak in eigen beheer omzette in een ODV, verloor uw partner zijn of haar rechten op een deel van het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen (het partnerpensioen). Misschien moet u uw partner daar bij scheiding voor compenseren.

Er zijn verschillende manieren om uw ex-partner te compenseren. U kunt ervoor kiezen de ODV bij scheiding te splitsen, maar dat hoeft niet:

  • Een optie is de ODV te splitsen in een deel voor u en een deel voor uw ex-partner. Dit nieuwe deel kan eventueel worden afgestort worden in een lijfrente- of bankspaarproduct. Ook kan er een aparte bv voor worden opgericht indien gewenst;
  • Als u de ODV niet splitst, houdt u deze in eigendom. Op het moment van ingaan van de uitkeringen krijgt uw ex-partner daar een (vooraf afgesproken) deel van toegekend. Uw ex-partner wordt dus uitkeringsgerechtigde en geen eigenaar van een deel van de waarde van de ODV.

Iedere keuze biedt mogelijk fiscale voordelen, maar kan ook tot ongewenste fiscale complicaties leiden. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn en waar u rekening mee moet houden? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over Echtscheiding en uw bedrijf.

Naushad Ishaak
Assistent-accountant en financieel planner

Naushad Ishaak

 

 

 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten