Subsidieverklaring

De overheid voorziet in een veelvoud aan subsidievoorzieningen. In sommige gevallen vraagt zij bij de aanvraag of ontvangst van subsidie een verklaring van een accountant: de subsidieverklaring.

Wat is een subsidieverklaring

Een subsidieverklaring is een verklaring die opgesteld wordt door een accountant. In de verklaring staat of u daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden die in de subsidie gesteld worden. De accountant onderzoekt dus voor de subsidieverstrekker of u terecht de subsidie ontvangen heeft. In de publieke sector wordt dit vaak gevraagd. Het kan zelfs een vereiste zijn om de subsidie te ontvangen.

Wat wordt er gecontroleerd bij een subsidieverklaring

De accountant gaat na of:

  • U heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden zoals beschreven in de subsidieaanvraag
  • U de subsidie heeft besteed aan het daartoe gestelde doel
  • Voldaan is aan overige vereisten die de subsidieverstrekker heeft gesteld

Lees meer over: