Standaard afbeelding
| | |

6 actuele zaken op het gebied van HR die u moet weten

Het nieuwe jaar is aangebroken en hoewel u hoogstwaarschijnlijk gewoon aan de slag bent met uw onderneming, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waar wij u van op de hoogte willen brengen. Heeft u naar aanleiding hiervan vragen lees dan de Special Lonen 2023 op het onderwerp door of neem contact met ons op! Team HR staat altijd voor u klaar.

Jaaropgaven 2022

De jaaropgaven voor uw personeel worden op 31 januari 2023 aan u verstrekt. Uw werknemers ontvangen een mail. 

Auto’s van de zaak

Alle ter beschikking gestelde auto’s moeten goed in uw administratie verwerkt worden. Ongeacht of er wel of geen bijtelling betaald wordt. Heeft u het afgelopen jaar wijzigingen gehad in uw wagenpark? Neem contact met ons op of lees meer over dit onderwerp in de Special Lonen 2023.

Werkkostenregeling 2022

De eindheffing van de werkkostenregeling moet uiterlijk bij de loonaangifte van februari 2023 ingediend worden. Het is dus belangrijk dat wij voor die tijd op de hoogte zijn van alle gemaakte kosten.

Bent u niet op de hoogte van de stand van zaken of zijn er nog uitgaven ten behoeve van uw personeel gedaan? Neem dan contact met ons op.

Wettelijk minimum loon stijgt

Het wettelijk minimumloon is met ingang van 1 januari 2023 gestegen met 10,15%. Alle salarissen onder dit niveau verhogen wij naar dit niveau. Dit geldt ook voor de minimum jeugdlonen.

Ontstaat er hierdoor een situatie waarin ervaren medewerkers qua salaris worden “bijgehaald” en wilt u advies over hoe hiermee om te gaan? Neem contact met ons op.

Gebruikelijk loon 

Er zijn belangrijke wijzigingen in de voorwaarden ten behoeve van het gebruikelijk loon. 

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (dit was 75%)
  2. het loon van de meest verdienende werknemer binnen de onderneming (ongewijzigd)
  3. € 51.000,- (dit was € 48.000,-)

Let op: het gebruikelijk loon staat ter discussie en de kans dat er iets wijzigt in uw situatie is groot dit jaar. Denk aan uitzonderlijke loonsverhogingen in het afgelopen jaar i.v.m. de inflatie en het feit dat de 25% ruimte die er was ten opzichte van iemand met een vergelijkbare functie, verdwijnt. Neem contact met ons op wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden. 

Langer premiekosten bij hoge inkomens

De maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW wordt voor 2023 verhoogd van € 59.704,- naar € 66.956,- euro. Dit is een ongebruikelijke verhoging. Dit betekent dat u voor werknemers met salarissen in deze hoogte langer premielasten betaalt. De premielast is ongeveer 20%, wat betekent dat de loonkosten met maximaal € 1400,- per persoon kunnen stijgen. 

Werknemers zijn hierdoor ook gedekt in hun werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW) tot het bedrag van € 66.956,-. 

U leest meer over dit onderwerp in de Special Lonen 2023.

Aanbieding vaste uren bij oproepkrachten

U bent verplicht om oproepkrachten die al een jaar in dienst zijn, vaste uren aan te bieden. Dit moet schriftelijk gebeuren. U wordt in het salarispakket via ‘signalen’ geïnformeerd over de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen.

Indien u hulp nodig heeft bij het opmaken van een schriftelijk document of andere (arbeids)overeenkomsten, neem dan contact met ons op.

Special lonen

De special lonen is een handig naslagwerk voor u als werkgever of als HR-medewerker. Deze special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages, werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de DGA. 

Tevens bevat deze editie informatie over bijvoorbeeld de auto van de zaak, de thuiswerkvergoeding, de WKR en de transitievergoeding. 

U kunt hem hier downloaden.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten