Beoordelingsverklaring

Als u een jaarrekening heeft opgesteld, dan heeft u in sommige gevallen ook een beoordelingsverklaring nodig. In de beoordelingsverklaring gaat de accountant na of de jaarrekening een goede weergave is van de financiële situatie van uw organisatie. De accountant voert minder werkzaamheden uit dan bij een controleverklaring.

Wat staat er in een beoordelingsverklaring

Bedrijven zonder controleverplichting zullen vaker kiezen voor een beoordelingsverklaring. De accountant voert hierin minder werkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan vooral uit:

  • Nagaan wat fout kan gaan en op[ basis hiervan de beoordeling inrichten
  • Inlichtingen vragen aan mensen in de organisatie
  • Een cijferanalyse maken

beoordelingsverklaring en andere verklaringen

  • Een samenstellinsverklaring: de accountant ondersteunt de organisatie bij het opstellen van de jaarrekening
  • Een controleverklaring: de accountant geeft een oordeel over de jaarrekening met een redelijke mate van zekerheid
  • Een beoordelingsverklaring: de accountant geeft een conclusie met een beperkte mate van zekerheid

Lees meer over: