Notariaten

Volgens de Regeling op het notarisambt (Rna) bent u als notaris verplicht om uw jaarrekening te laten voorzien van een controleverklaring. Heeft u een klein kantoor? Dan kan een beoordelingsverklaring volstaan.

verplichtingen notariskantoor

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen. Vaak wordt hierbij een verklaring van de accountant gevraagd. Accountants spelen een belangrijke rol in het financiële toezicht en het kwaliteitstoezicht van het BFT.

Voldoet uw notariskantoor aan de periodieke rapportagevereisten?

De Wet op het Notarisambt kent verschillende rapportagevereisten welke dienen te worden voorzien van een verklaring of rapportage van de accountant zoals de rapportages aan het BFT

de accountants van m&p audit helpen u met het voldoen aan de volgende verplichtingen

  • Samenstellingsverklaring t.b.v. de opstelling van het privévermogen, het inkomen en de persoonlijke vennootschappen van de notaris
  • Rapport van feitelijke bevingindgen over de administratieve eisen uit de Rna
  • Aanleveren van tussentijdse informatie per kwartaal

Onze ervaren accountants zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van audits die voldoen aan de rapportagevereisten van de Wet op het Notarisambt. We onderzoeken nauwgezet uw financiële overzichten en interne controles om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de (wettelijke) voorschriften. Elk notariaat is uniek. Daarom passen we onze diensten aan om perfect aan te sluiten op uw specifieke behoeften en organisatie.