|

Mulderij & Partners breidt uit

Het team van M&P Audit

December 2021

De laatste jaren is Mulderij & Partners Accountants en Adviseurs gestaag gegroeid. Jan Mulderij: “Wij hebben veel mensen met specifieke expertises kunnen aantrekken, waardoor wij onze relaties breder kunnen adviseren.”

De laatste jaren is Mulderij & Partners Accountants & Adviseurs gestaag gegroeid. Jan Mulderij: “Wij hebben veel mensen met specifieke expertises kunnen aantrekken, waardoor wij onze relaties beter en breder kunnen adviseren. Bijvoorbeeld als het gaat om fiscaal-juridische advisering en advisering op het gebied van toekomstplanning, pensioen en nalatenschap. Maar we helpen ook steeds meer ondernemers met bijvoorbeeld overnames en verkoop van hun bedrijf, samenvoegingen of splitsingen. Daarnaast hebben we een
HR-team dat werkgevers in de volledige breedte ondersteunt. Niet alleen in de loonadministratie, maar bijvoorbeeld ook op arbeidsrechtelijk vlak en werving en selectie.”

Een recente ontwikkeling is de overname van de relaties van Maatwerk.nd. Nico Draaisma was met dit bedrijf gevestigd in Rogat en zocht ondersteuning en op termijn opvolging.
“Ik zag in Mulderij & Partners een geschikte partij om de kwaliteit en continuïteit van mijn dienstverlening te waarborgen.” Nico en zijn medewerkers Anna Leuninge en Caroline Pekel traden bij Mulderij & Partners in dienst traden bij Mulderij & Partners in dienst, waardoor er nu ruim 40 medewerkers werkzaam zijn.

M&P Audit in Tamboerpassage
Door de groei moest het bedrijf op zoek naar extra ruimte. Sinds kort is M&P Audit gevestigd in de Tamboerpassage. “Bij de term ‘accountantskantoor’ wordt vaak gedacht aan wat wij de samenstelpraktijk noemen”, zegt Jeffrey Zomer. “Dat is het werk dat wij binnen Mulderij & Partners verrichten, zoals jaarrekeningen en tussentijdse overzichten samenstellen, het doen van belastingaangiften en het geven van uiteenlopende adviezen aan ondernemers. M&P Audit is een zelfstandig bedrijf dat zich richt op een ander aspect
binnen de accountancy; de zogenaamde controlepraktijk. Hier bedienen wij klanten die controleplichtig zijn. Vanaf een bepaalde omvang qua omzet, balanstotaal en/of aantal medewerkers is een bedrijf bij wet verplicht de jaarrekening te laten controleren door een accountant. Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van opdrachten voor middelgroot MKB, zorg en onderwijs. Aan M&P Audit worden bijzonder hoge eisen gesteld wat betreft kennis en kunde. Onze medewerkers worden continu bijgeschoold en wij beschikken over de benodigde Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ik ben er trots op dat wij als regionaal kantoor deze mate van kwaliteit kunnen leveren op onze eigen
laagdrempelige en toegankelijke manier.”

 

www.mpaudit.nl

 

Bovenstaand artikel komt uit onze nieuwsbrief Mulderij Dichtbij. Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Wilt u Mulderij Dichtbij ontvangen? Meld u hier aan:


 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten