|

Zelfstandig ondernemen

Volgens het CBS had eind 2020 maar liefst 13% van alle werkenden in Nederland een hoofdbaan als zzp’er. Als je de mensen meetelt voor wie zzp-schap een bijverdienste is, ligt het aantal zzp’ers nog hoger. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers in vrijwel alle bedrijfstakken toegenomen. Zij zijn tevredener over hun arbeidsomstandigheden dan mensen in loondienst.

Aftrekposten en fiscale regelingen zzp’ers

Maak als (zelfstandig) ondernemer optimaal gebruik van de aftrekposten en fiscale regelingen die er zijn en betaal daardoor minder belasting. Denk onder andere aan onderstaande mogelijkheden.

 • Startersregelingen zoals de startersaftrek;
 • Mkb-winstvrijstelling: aftrekpost van 14% op uw fiscale winst;
 • Ondernemersaftrek: onder andere de zelfstandigenaftrek kan worden afgetrokken van de winst;
 • Fiscale reserves: verschillende reserves (bv. oudedagsreserve) kunt u aftrekken van de winst;
 • Milieu- en energieinvesteringsregelingen: voor duurzaamheidsinvesteringen is er een extra aftrekpost;
 • Kleinschaligheids- investeringsaftrek: bedoeld voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals een computer of kantoormeubilair;
 • Wel of niet een auto van de zaak? Zoek goed uit wat voor u de beste optie is.

Wel of niet de bv in?

Veel ondernemers denken dat het interessant is om de bv in te gaan. Dat is lang niet in alle situaties het geval, onder andere vanwege de hierboven genoemde regelingen. Is het voor u interessant om de bv in te gaan? Wij kunnen voor u de voor- en nadelen in beeld brengen.

Kabinetsplannen voor zelfstandigen

Zelfstandigen, zzp’ers, freelancers… Welke term je ook gebruikt, veel ondernemers die beginnen als zelfstandige kiezen er bewust voor dat ook te blijven. De plannen die het kabinet voor de komende jaren heeft voor zelfstandigen, zijn in de meest gevallen helaas niet gunstig. Als zelfstandige is het zinvol om te kijken van welke fiscale regelingen u gebruik kunt maken, om niet teveel belasting te betalen. Wij kunnen de mogelijkheden voor u inzichtelijk maken. Ook kan dit helpen bij de beslissing of het voor u al dan niet interessant is een andere rechtsvorm te overwegen.

 • Zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd

Nu mogen zzp’ers nog € 6.670,- aftrekken bij hun belastingaangifte. Die aftrek is ooit ingevoerd om te compenseren voor het ondernemersrisico. Zelfstandigen hebben geen recht op een ww-uitkering of ziekte-uitkering. Het kabinet vindt echter dat de fiscale verschillen tussen werknemers in loondienst en zelfstandigen hierdoor te groot worden. Iets wat de schatkist geld kost, nu er steeds meer zelfstandigen zijn. Met stappen van € 650,- per jaar wordt de aftrek afgebouwd, naar maximaal € 1.200,- per jaar. Dat is bijna € 5.500,- minder dan nu.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht

Op zijn vroegst vanaf 2024 moet iedere zzp’er verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid.

 • Middelingsregeling wordt beëindigd

Onder andere zzp’ers en starters hebben vaak een sterk wisselend inkomen. Met het toepassen van de zogenaamde middelingsregeling kunt u nu nog zorgen dat u minder
belasting betaalt dan anders het geval zou zijn. Helaas verdwijnt deze regeling per 2025.

 • Schijnzelfstandigheid wordt harder aangepakt

Er wordt meer gehandhaafd bij een vermoeden van werkgeverschap. Als sprake is van een fictief dienstverband, moet een zelfstandige in dienst genomen worden. De toetsingscriteria zijn echter vooralsnog niet helder. Een onderwerp dat veel onrust veroorzaakt onder zelfstandigen en hun belangenvertegenwoordigers.

 

Bovenstaand artikel komt uit de ZZP Special van onze nieuwsbrief Mulderij Dichtbij. Lees hier meer artikelen.

 

Meld u aan voor Mulderij Dichtbij

Wilt u Mulderij Dichtbij ontvangen? Meld u hier aan:


 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten