Belangrijkste punten uit Voorjaarsnota 2022

Belangrijkste ontwikkelingen uit voorjaarsnota 2022 voor jou samengevat

De Voorjaarsnota is gepubliceerd. In deze nota deelt het kabinet alvast een aantal voorgenomen fiscale wijzigingen. Het genoemde beleid is slechts een vooraankondiging. De bijbehorende wetsvoorstellen worden op Prinsjesdag gepubliceerd en kunnen nog gewijzigd worden. Toch is het goed alvast kennis te nemen van de voorgenomen veranderingen. Deze kunnen gevolgen hebben voor je onderneming. De belangrijkste veranderingen op een rij:

Een flinke lastenverzwaring voor bedrijven en dga’s. Deze wijzigingen zullen echt impact hebben op onze klanten” – Jan Mulderij

1. Vennootschapsbelasting

Wanneer jouw BV winst maakt, betaalt de BV vennootschapsbelasting over die winst. In 2022 betaalt de BV 15 % vennootschapsbelasting over de eerste € 395.000. Over de winst boven de € 395.000  betaalt de BV 25,8% vennootschapsbelasting .Vanaf 2023 is de BV vanaf € 200.000 25,8% vennootschapsbelasting verschuldigd. Dit betekent dat bedrijven al bij een lagere winst een hoger belastingtarief betalen.

2. Loon van een directeur en grootaandeelhouder (dga)

Als dga van een BV moet je jezelf loon toekennen. Dit loon is het salaris wat je bij een onafhankelijke derde zou kunnen verdienen en mag dus niet te laag worden vastgesteld (gebruikelijk loon). Om discussies over geringe afwijkingen te voorkomen is er een doelmatigheidsmarge vastgesteld. Op dit moment is dat 25%. Dit houdt in dat als je bij een ander bedrijf €80.000 zou kunnen verdienen, het gebruikelijk loon op €60.000 euro vastgesteld kan worden. De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 15%. Dit betekent dat het loon van een dga hoger kan worden en er dus meer belasting in box 1 wordt afgedragen.

3. Reiskostenvergoeding

Voor het eerst sinds 2006 gaat de belastingvrije reiskostenvergoeding omhoog. Op dit moment kan een werknemer of dga onbelast € 0,19 ontvangen voor iedere afgelegde zakelijke kilometer. Vanaf 2023 gaat dit omhoog naar €0,21 en in 2024 naar €0,23 per kilometer.

4. Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Het kabinet schaft per 1 januari 2023 de FOR af. Zelfstandigen kunnen via deze regeling fiscaal gunstig geld apart zetten. Dit is bedoeld om op termijn een aanvullende voorziening voor de oude dag te kunnen aankopen. Bestaande, reeds opgebouwde FOR kan nog wel afgewikkeld worden volgens de huidige regels. Door het afschaffen van de FOR kan je niet langer een deel van je winst vrijstellen van winstbelasting. Het is nog steeds wel mogelijk om geld te storten in een verzekeringsproduct. Het grote verschil is dat er daadwerkelijk geld moet worden afgestort, terwijl bij het systeem van de FOR dit lange tijd uitgesteld kon worden. Het nadeel is dus dat het geld onmiddellijk de onderneming verlaat. Het voordeel is dat je niet wordt geconfronteerd met een onverwachte belastingschuld die is opgebouwd via de FOR.

Ons team van fiscaal-juridische specialisten geeft antwoord op jouw vragen over de voorjaarsnota. Lees verder voor meer belangrijke wijzigingen.

voorjaarsnota

5. Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Bij hogere inkomsten daalt de korting op de te betalen belasting. Tot nu toe telt alleen het inkomen uit box 1 mee bij de hoogte van de heffingskorting. Per 2025 gaat daar verandering in komen. Dan telt ook het inkomen uit box 2 en box 3 mee. Denk aan inkomen uit aandelen, sparen en beleggen. Mensen met inkomen uit box 2 en 3 krijgen daardoor minder korting op de te betalen belasting.

Ouderenkorting is ook een heffingskorting. Er wordt een bedrag in mindering gebracht op je inkomstenbelasting wanneer je de AOW leeftijd hebt bereikt. Er zou een verhoging van de ouderenkorting doorgevoerd worden, maar dit wordt teruggedraaid.

6. Heffingsvrij vermogen

Het voornemen om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen van €50.650 naar €80.000, wordt teruggedraaid. Dat betekent dat je eerder belasting gaat betalen voor vermogen boven de €50.650 (het dubbele voor fiscale partners). 

7. Overdrachtsbelasting

Wanneer je een pand koopt, betaal je overdrachtsbelasting over de waarde van het pand. Ga je het pand zelf bewonen, dan blijft de overdrachtsbelasting 2%. Koop je een bedrijfs- of beleggingspand dan betaal je 8% overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting zou al verhoogd worden van 8 naar 9 procent, maar dit wordt nu 10,1 procent.

8. Expatregeling

Mensen die naar Nederland komen om te werken, hoeven over 30 procent van hun loon geen belasting te betalen. Deze regeling geldt straks tot het maximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). In 2022 staat deze op €216.000,-

Vragen?

Heb je vragen over deze of andere wijzigingen die eraan zitten te komen en wil je weten hoe je je hier het beste op kunt voorbereiden? Neem dan contact op met ons fiscaal-juridisch team van specialisten. Zij kunnen je precies vertellen welke invloed deze nieuwe plannen hebben op jouw bedrijf en adviseren graag over hoe je hierop het beste kunt anticiperen.

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten