| |

Beëindigingsovereenkomst

De term beëindigingsovereenkomst wordt vaak als andere naam gebruikt voor vaststellingsovereenkomst. Beide overeenkomsten zijn gericht op het maken van afspraken bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Er is wel een verschil tussen een beëindigingsovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst.

Wat is een beëindigingsovereenkomst

De term beëindigingsovereenkomst wordt niet in de wet genoemd of geregeld; dit is daarom een onbenoemde overeenkomst. Beide partijen die betrokken zijn bij de beëindigingsovereenkomst kunnen dus zelf bepalen wat ze hierin willen vastleggen.

Wat is een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is wel een benoemde overeenkomst en dus aan wettelijke regels gebonden. Misschien maakt het geen verschil of u de overeenkomst een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst noemt, maar vanuit juridisch oogpunt adviseren wij u toch te kiezen voor een vaststellingsovereenkomst.

In de regelgeving rondom de vaststellingsovereenkomst is bepaald dat de afspraken die in een vaststellingsovereenkomst worden gemaakt, toch geldig zijn als ze in strijd zouden zijn met dwingendrechtelijke bepalingen. Afspraken die in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd, zijn dus leidend en kunnen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen aan te tasten. Bij een beëindigingsovereenkomst zijn afspraken eenvoudiger terug te draaien.

Wat legt u vast in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst?

Vaak worden de volgende zaken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst:

  • naam- en adresgegevens van werkgever en werknemer;
  • datum van opstellen en ondertekening;
  • reden van opstellen beëindigingsovereenkomst;
  • dat de beëindiging met wederzijds goedvinden plaatsvindt;
  • einddatum van het dienstverband;
  • eventuele uitbetaling van verlofdagen;
  • eventuele vrijstelling van werk;
  • inleveren van zaken;
  • omgang met een eventueel concurrentiebeding;
  • eventueel recht op een getuigschrift.

Dienstverband beëindigen tijdens corona

Aanvankelijk werd tijdens corona aan een ontslag, als u gebruik maakte van steunmaatregelen, een boete gekoppeld. Die ontslagboete is inmiddels grotendeels losgelaten. Toch kunnen er wel extra haken en ogen zitten aan het beëindigen van een dienstverband tijdens corona. Laat u daarom goed adviseren.

Advies over een goede vaststellings-/beëindigingsovereenkomst

Zorg dat u de overeenkomst op een goede manier opstelt, die voldoet aan de wetgeving. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Onze HR-specialisten adviseren u hier graag over.

Mariska Blokzijl
HR-adviseur

 

 

 

 

 

 

Lees ook:

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten