bedrijfsopvolginsregeling
| | | | | | | |

Bedrijfsopvolgingsregeling

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) staat ter discussie. De regeling is er om de continuïteit van een onderneming niet in gevaar te brengen wanneer een bedrijf gepland of ongepland overgenomen wordt. De BOR is een fiscaal aantrekkelijke regeling en wordt in de praktijk veel door familiebedrijven gebruikt. Overweegt u bedrijfsopvolging? Onderneem dan nu actie!

Fiscaal gunstige regelingen bedrijfsopvolgingsregeling

Wanneer een onderneming wordt overgedragen, kunt u gebruik maken van een hoge vrijstelling in de erf- en schenkbelasting. Verder kan belastingheffing bij overdracht uitgesteld worden, door gunstige regelingen in de inkomstenbelasting. Deze regelingen gaan veranderen! Hoe de faciliteiten er precies uit komen te zien, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de veranderingen een versobering zullen zijn. Wilt u nog gebruik maken van de huidige ruime mogelijkheden, dan moet u snel actie ondernemen!

Verwachtingen

Er is vorig jaar een wetsvoorstel ingediend die een flinke versobering van de BOR inhoudt. De vrijstelling in de erf- en schenkbelasting wordt in dat voorstel verlaagd en de doorschuifregelingen in de inkomstenbelasting zouden helemaal afgeschaft worden. Hoewel de verwachting is dat dit niet volledig overgenomen wordt, mogen we er vanuit gaan dat de regeling niet ongemoeid gelaten wordt. Het kabinet heeft aangekondigd op Prinsjesdag met eventuele wijzigingen te komen. Het is mogelijk dat die wijzigingen dan (deels) per direct ingaan. Dat is op 19 september 2023.

Voorbereiden op bedrijfsopvolging

Om gebruik te kunnen maken van de fiscaal gunstige regelingen moet goed bekeken worden of aan alle voorwaarden voldaan wordt en wat de gevolgen van een bedrijfsoverdracht in het specifieke geval zijn. Het kan nodig zijn een structuuraanpassing te doen. Dit kost al snel enkele maanden tijd. In een aantal gevallen zal daarnaast vooroverleg met de Belastingdienst noodzakelijk zijn. Het is dus belangrijk ruim op tijd te beginnen met het in kaart brengen van alle aspecten en voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Neem contact op!

Overweegt u uw onderneming over te dragen aan bedrijfsopvolgers, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen inventariseren aan welke voorwaarden u, uw onderneming en de opvolgers moeten voldoen en de nodige stappen zetten. Te laat actie ondernemen kan vele (tien)duizenden euro’s extra belastingheffing kosten.

bedrijfsopvolgingsregeling

 

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten