Apart verder om kleinschalige zorg te kunnen blijven bieden

Oktober 2021

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt, besloten Jacqueline Smit en Meta Kroon in 2011 een eigen zorgonderneming voor ouderen te starten. Meta: “Er kwam in ons werk steeds meer de nadruk te liggen op administratie en processen. Jacqueline en ik wilden het anders doen. Onze wens was om kleinschalige zorg te bieden met meer handen aan het bed.”

Jacqueline: “We zijn aan de slag gegaan met een ondernemingsplan en met de gemeente in gesprek gegaan. Zij stonden positief tegenover onze plannen. In Kerkenveld stond op dat moment het pand leeg waar daarvoor de Markies van Karabas gevestigd was. Onze zoektocht viel samen met de wens van het Plaatselijk Belang van Alteveer-Kerkenveld om een zorglocatie aan te kunnen bieden. Daarmee is onze eerste vestiging van de grond gekomen.” Meta: “Het was natuurlijk heel spannend of we als nieuwe partij wel bewoners zouden kunnen vinden. We zijn druk aan de slag gegaan met netwerken en het leggen van contacten met bijvoorbeeld huisartsen. Binnen zes weken waren onze 12 appartementen gevuld. In het begin waren we dag en nacht zelf aan de bak, alles moest natuurlijk ook nog ontwikkeld en uitgezocht worden.”
“Al snel kwam de mogelijkheid op ons pad om een nieuwe vestiging te starten in Ansen”, vertelt Meta. “Hoewel we nog niet met uitbreiding bezig waren, hebben we toch gekeken. En het begon wel te kriebelen om daar wat mee te gaan doen.” Jacqueline: “Zo ging dat vervolgens ook met onze vestigingen in Fort en Havelte. Beide mogelijkheden kwamen ongeveer tegelijkertijd op ons pad. We hebben eerst onze vestiging geopend in Havelte, in 2016, en vervolgens in 2018 in Fort. Zo hebben we elke plek de aandacht kunnen geven die het nodig had.”

Jacqueline en Meta zijn nooit hun oorspronkelijke doel uit het oog verloren. Alle zorglocaties liggen in dorpskernen en zijn kleinschalig opgezet. Dat zorgt voor een huiselijke sfeer waar mensen uit de buurt zich thuis voelen. “Het is leuk om te merken hoe verschillend de bewonersgroepen per gebied zijn. Alle huizen hebben een heel eigen sfeer. Ook qua inrichting en indeling zijn de woningen verschillend. Met de jaren hebben we ervaren wat meer en minder goed werkt en daar onze bouwplannen op aangepast.”, zegt Meta. De administratieve druk blijft wel een uitdaging. Jacqueline: “We moeten altijd kritisch kijken wat we wel en niet doen, onder andere qua regelgeving, scholing en administratie. Als je wilt kun je daar dag en nacht mee bezig zijn. Maar het belangrijkst blijft de zorg zelf, daar zijn we altijd alert op geweest.”

Splitsing De Berkenhof naar twee nieuwe ondernemingen

Eind vorig jaar ontstond het idee om de Berkenhof te splitsen.
Meta: “Anders was het naar verwachting in de toekomst een keer aan de orde gekomen, maar we vonden dit een goed moment. Het geeft ons de mogelijkheid elk op onze eigen manier en met voldoende aandacht onze vestigingen te kunnen blijven runnen. We waren het ook snel eens over de verdeling.” Jacqueline: “Het proces van splitsen was wel een ingewikkeld en langdurig proces. Je bent voor een groot deel afhankelijk van derden, zoals de KvK, Belastingdienst en notaris. Ook onze accountant Jeffrey is erg druk geweest met de splitsing en heeft ons intensief begeleid. Hij heeft de splitsing deskundig en objectief aangepakt. Mede hierdoor gaan Meta en ik allebei met een goed gevoel verder. Het is fijn dat de financiële splitsing nu grotendeels achter de rug is, zodat we weer vooruit kunnen kijken.”

Woonzorg Sanniek

Sanniek is de naam voor de vestigingen in Ansen en Havelte. Jacqueline: “Het is een combinatie van de namen van mijn kinderen, Sander en Anniek. Daarbij betekent het ook nog ‘beschermer van het volk’. Ik ben momenteel bezig met een derde vestiging, hopelijk kunnen we daar binnenkort mee aan de slag.”

Woonzorg De Bremhoeve

Meta is met de vestigingen Kerkenveld en Fort verder gegaan als De Bremhoeve. “We hebben bewoners gevraagd om met suggesties te komen. De Bremhoeve bleef hangen, vanwege de plant, maar ook omdat mijn meisjesnaam Bremer is.”

Dit bericht is meer dan zes maanden geleden gepubliceerd. Omdat wet- en regelgeving continu in beweging is, raden wij u aan met uw Mulderij & Partners adviseur te bespreken of de informatie in dit bericht actueel is en gevolgen heeft (of mogelijkheden biedt) voor uw situatie. Uw adviseur praat u graag bij over de laatste stand van zaken.

Vergelijkbare berichten