Jaarverslaggeving onderwijs RJO

De jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen, bestaande uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan, dient te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De belangrijkste richtlijn hierbij is de richtlijn RJ660 (onderwijsinstellingen), welke ook verwijst naar diverse andere richtlijnen. Elk jaar vinden er enkele wijzigingen plaats in deze richtlijnen. Door middel van… Read More