Strengere regelgeving omtrent openbaar maken jaarverslagen onderwijsinstellingen

Er is strengere regelgeving aangekondigd voor het openbaar maken van jaarverslagen van onderwijsinstellingen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het namelijk onacceptabel dat er onderwijsinstellingen zijn die hun jaarverslag niet openbaar maken.

Dit blijkt uit hun antwoord op Kamervragen van de VVD. Onder andere de sectorwetten zullen worden aangepast en in de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs zullen nadere aanwijzingen omtrent de openbaarmaking van het gehele jaarverslag gegeven worden. Met het gehele jaarverslag wordt dan ook bedoeld het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige relevante stukken.

Het verder formaliseren via wet- en regelgeving heeft als gevolg dat de Inspectie van het Onderwijs hierop kan handhaven.

 

Voor meer informatie verwijzen wij hierbij naar: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/12/05/kamerbrief-over-de-leden-duisenberg-en-straus/1104041+Beantwoording+Kamervragen+van+de+leden+Duisenberg+en+Straus+over+openbaarmaking+jaarverslag+schoolbesturen.pdf