Vrijwillige controle

 

Midden- en kleinbedrijf

De controle van een jaarrekening kan een grote meerwaarde hebben – ook voor organisaties die daartoe niet wettelijk verplicht zijn. We spreken dan over een vrijwillige controle. Organisaties kiezen om verschillende redenen voor een vrijwillige controle. Zo kan de directie laten zien dat de onderneming ‘in control’ is of is de controle een vereiste vanuit de financieringsinstelling, Raad van Commissarissen of externe aandeelhouders.

Onderwijs

Op grond van wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de diverse onderwijswetten (WPO, WVO, WEB, WHW) moet een accountant jaarlijks de jaarrekening van onderwijsinstellingen controleren. Ondanks dat deze controles vanuit de wet voortvloeien, vallen deze toch onder de noemer vrijwillige controles.