Onderwijs

Aanvullende rijksbijdragen In december zijn er aanvullende rijksbijdragen beschikbaar gekomen. Deze aanvullende rijksbijdragen moet volledig als bate worden verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Dat houdt in dat het deel wat betrekking heeft op 2019 aan 2019 toegerekend moeten worden en het deel wat betrekking heeft op 2020 aan 2020 toegerekend moet… Read More


Onderwijs

Als accountant zijn wij gehouden aan de gedrags- en beroepsregels voor accountants, conform de VGBA. Hier is onder andere geheimhouding in geregeld. Omdat de assurance opdrachten die wij uitvoeren vanuit een wettelijke verplichting opgelegd zijn, worden wij niet als verwerker gezien, maar als verwerkingsverantwoordelijke. Wij hoeven dus met onze controlerelaties geen verwerkingsovereenkomst te sluiten. Uiteraard moeten… Read More


Onderwijs

De jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen, bestaande uit de jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van het toezichthoudend orgaan, dient te voldoen aan de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. De belangrijkste richtlijn hierbij is de richtlijn RJ660 (onderwijsinstellingen), welke ook verwijst naar diverse andere richtlijnen. Elk jaar vinden er enkele wijzigingen plaats in deze richtlijnen. Door middel van… Read More


Onderwijs

Er is strengere regelgeving aangekondigd voor het openbaar maken van jaarverslagen van onderwijsinstellingen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het namelijk onacceptabel dat er onderwijsinstellingen zijn die hun jaarverslag niet openbaar maken. Dit blijkt uit hun antwoord op Kamervragen van de VVD. Onder andere de sectorwetten zullen worden aangepast en in de Regeling… Read More


Onderwijs

De voorbereidingen voor de controle van de bekostigingsgegevens en jaarrekening 2016 zijn inmiddels begonnen. Deze hebben wij ingericht op basis van het nieuwe accountants controleprotocol OCW zoals uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij publiceren wij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar. Steunen op eigen interne beheersingsmaatregelen Om een accountantscontrole efficiënt uit… Read More