Accountantsverklaring nodig bij NOW

Onlangs is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)  in het leven geroepen. Doelgroep van deze regeling zijn werkgevers die meer dan 20% omzetverlies hebben gedurende een periode van minimaal 3 maanden.

Wij hopen dat u deze regeling niet heeft of zult moeten aanvragen. Is dit wel het geval? Dan kunnen wij u wellicht helpen met een accountantsverklaring om uw subsidieaanvraag te ondersteunen.

Wanneer is accountantsverklaring vereist?

Voor het vaststellen van de NOW-subsidie, is in de volgende gevallen een accountantsverklaring vereist:

  • Bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) van het UWV hebben ontvangen van € 100.000 of meer.
  • Als de uiteindelijk vast te stellen subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Dit om te voorkomen dat een aanvrager een te laag voorschot ontvangt, maar bij de uiteindelijke vaststelling van de subsidie een bedrag ontvangt dat (hoger) is dan € 125.000, zonder dat daarbij vervolgens een accountantsverklaring hoeft te worden overlegd.

De vaststelling van subsidie met accountantsverklaring moet binnen 38 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, worden aangevraagd. De vaststelling kan vanaf 7 oktober 2020 worden aangevraagd.

Hulp nodig?

Wij kunnen u helpen met de volgende zaken:

  • Het aanvragen van de NOW-regeling;
  • Het verzorgen van de controle op de aangevraagde subsidie en het verstrekken van de accountantsverklaring.

 

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder of mij.

Rolf Bouwmeester
RA-accountant