Accountants M&P Audit geslaagd voor kennistoets

De accountants die werkzaam zijn bij M&P Audit, zijn geslaagd voor de verplichte kennistoets. Met het succesvol afronden van de kennistoets tonen onze Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten aan te beschikken over actuele kennis. De accountants geven hiermee blijk vakbekwaam te zijn voor het uitoefenen van wettelijke en vrijwillige controles.

De kennistoets is verplicht gesteld door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).