Accountants controleprotocol OCW 2016

De voorbereidingen voor de controle van de bekostigingsgegevens en jaarrekening 2016 zijn inmiddels begonnen. Deze hebben wij ingericht op basis van het nieuwe accountants controleprotocol OCW zoals uitgebracht door de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij publiceren wij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar.

Steunen op eigen interne beheersingsmaatregelen

Om een accountantscontrole efficiënt uit te kunnen voeren en niet alle details te hoeven zien, maken wij gebruik van de maatregelen die het schoolbestuur zelf al heeft getroffen om te zorgen dat aan de wet- en regelgeving wordt voldaan. U kunt hierbij denken aan een rechtmatigheidscontrole op inkoopfacturen die door het schoolbestuur reeds is ingebouwd. Als het schoolbestuur dit soort controles heeft ingebouwd en zichtbaar heeft gemaakt, kunnen wij hier op steunen en de controle efficiënter uitvoeren.

Tip: leg als schoolbestuur de procedures vast in een beschrijving van de administratieve organisatie

 

Bekostigingscontrole Voortgezet Onderwijs

De bekostsigingscontrole in het voortgezet onderwijs is gewijzigd op het gebied van maatwerkbekostiging nieuwkomers. Hierbij wordt aan ons gevraagd om op vier momenten in het jaar (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) de opgave van het aantal leerlingen aan te sluiten met de leerlingenadministratie. Daarnaast moeten wij vaststellen dat de betreffende leerlingen:

  • niet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • op de teldatum korter dan 2 jaar in Nederland verbleven;
  • of de leerling op 1 oktober 2015 niet stond ingeschreven op de betreffende school.

Dit betekent een uitbreiding van de accountantscontrole voor wat betreft de bekostiging.

 

Aanbestedingswetgeving

Op zich is het geen verassing, maar de aanbestedingswetgeving valt wederom onder het oordeel van de accountant. In het onderwijsaccountantsprotocol 2016 is opgenomen dat de instellingsaccountant de administratieve organisatie en interne beheersing rondom aanbestedingen boven en onder de Europese drempelbedragen beoordeelt. Voorheen werd een vergaande inhoudelijke controle verwacht van de afgesloten contracten, dit principe is echter losgelaten. Uitgangspunt nu is dat een schoolbestuur zich moet houden aan de Nationale en Europese aanbestedingswetgeving en dat de accountant zich richt op de procedures die het schoolbestuur heeft om aan deze wetgeving te voldoen.