Onze werkwijze

De accountants van M&P Audit zijn persoonlijk betrokken, communicatief vaardig en door de nauwe samenwerking met de adviseurs van Mulderij en Partners hebben zij kennis van het ondernemerschap.

Werkzaamheden audit

Bij het inrichten van de werkzaamheden van de audit (accountantscontrole) houden de accountants van M&P Audit zoveel mogelijk rekening met uw specifieke situatie. Wij besteden veel aandacht aan het leren kennen van u en uw organisatie, zodat wij een accountantscontrole op maat kunnen aanbieden.

Vast aanspreekpunt

U heeft een vast aanspreekpunt. Bij M&P Audit is dat altijd de eindverantwoordelijk accountant. Hierdoor zijn er korte lijnen en ontstaat er geen ruis op de lijn door tussenschakels. Deze ervaren accountant neemt de tijd om een band met uw organisatie op te bouwen. De combinatie van kennis over uw onderneming en de vaktechnische kennis van accountancy vormt de basis voor een effectieve en persoonlijke samenwerking.

Vast team

Het team van M&P Audit bestaat al jaren uit een aantal vaste medewerkers. Tijdens de opdrachten proberen wij zoveel als mogelijk elk jaar met een vast team de controles uit te voeren. Doordat u ons team leert kennen, ontstaat er een band en kunnen wij nauw samenwerken. Onze medewerkers zijn communicatief vaardig, vaktechnisch onderlegd en zeer gemotiveerd om uw organisatie te helpen.

Oplossingsgericht en pro-actief

Onze cliënten ervaren dat wij oplossingsgericht te werk gaan. Verhoging en behoud van kwaliteit is ons uitgangspunt. Wij helpen u daarbij proactief de efficiëntie van processen te verbeteren. Tijdens de uitvoering van opdrachten stellen wij ons positief kritisch op. Wij stellen de vragen die nodig en relevant zijn en belasten u niet met onnodige administratieve werkzaamheden.

Heldere rapportages

Onze rapportages zijn helder geschreven en bevatten naast de verplichte ook onderdelen ook pro-actieve adviezen. Het zijn beknopte rapportages die goed leesbaar zijn en bevatten niet teveel onnodige ballast. Mocht u hier een (geanonimiseerd) voorbeeld van willen ontvangen, neem dan contact op met Jeffrey Zomer.