Onze werkwijze

De accountants van M&P Audit zijn persoonlijk betrokken, communicatief vaardig en door de nauwe samenwerking met de adviseurs van Mulderij en Partners zijn ze van nature meedenkend.

Werkzaamheden audit

Bij het inrichten van de werkzaamheden van de audit (accountantscontrole) houden de accountants van M&P Audit zoveel mogelijk rekening met uw specifieke situatie. Wij besteden veel aandacht aan het leren kennen van u en uw organisatie, zodat wij een accountantscontrole op maat kunnen aanbieden.

Vast aanspreekpunt

U heeft een vast aanspreekpunt. Bij M&P Audit is dat altijd de eindverantwoordelijk accountant. Hierdoor zijn er korte lijnen en ontstaat er geen ruis op de lijn door tussenschakels. Deze ervaren accountant neemt de tijd om een band met uw organisatie op te bouwen. De combinatie van kennis over uw onderneming en de vaktechnische kennis van accountancy vormt de basis voor een effectieve en persoonlijke samenwerking.

Vast team

Het team van M&P Audit bestaat al jaren uit een aantal vaste medewerkers. Tijdens de opdrachten proberen wij zoveel als mogelijk elk jaar met een vast team de controles uit te voeren. Doordat u ons team leert kennen, ontstaat er een band en kunnen wij nauw samenwerken. Het team is communicatief vaardig, vaktechnisch onderlegd en zeer gemotiveerd om uw organisatie te helpen.

Verbeteren proces

Ons team is continu bezig met het verbeteren van het proces. Vooraf duidelijke afspraken maken is daarvan de basis. Voordat wij aan de controle beginnen stemmen wij uw wensen af en richten onze controle daarop in. Ruim voordat wij bij uw organisatie op locatie de controle komen verrichten ontvangt u een lijst met op te leveren stukken. Zo weet u voordat de opdracht begint wat wij van u en uw collega’s verwachten. Mocht het te complex worden, gaan wij soms zelfs een stap verder en maken wij samen met u een voorbeelddossier. Zo proberen wij het proces elk jaar te verbeteren, wat de doorlooptijd van de controle ten goede komt.

Heldere rapportages

Onze rapportages zijn helder geschreven en bevatten naast de verplichte ook onderdelen ook pro actieve adviezen. Het zijn beknopte rapportages die goed leesbaar zijn en bevatten niet teveel onnodige ballast. Mocht u hier een (anoniem) voorbeeld van willen ontvangen, neem dan contact op met Jeffrey Zomer.