Klokkenluidersregeling

De kwaliteit van ons werk is van groot belang. Om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden, vinden wij het van belang dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij M&P Audit werkzame personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Daarom heeft ons kantoor een eigen klokkenluidersregeling.