AVG

Als accountant zijn wij gehouden aan de gedrags- en beroepsregels voor accountants, conform de VGBA. Hier is onder andere geheimhouding in geregeld.

Omdat de assurance opdrachten die wij uitvoeren vanuit een wettelijke verplichting opgelegd zijn, worden wij niet als verwerker gezien, maar als verwerkingsverantwoordelijke. Wij hoeven dus met onze controlerelaties geen verwerkingsovereenkomst te sluiten.

Uiteraard moeten wij wel aangeven hoe wij als kantoor met privacy omgaan. Een en ander leest u terug in onze Privacyverklaring.