Zorg

In de zorgsector draait het om mensen. Er is sprake van een continu streven naar een zorg van hoge kwaliteit met een beperkt budget. Dit is een speelveld waarbij de belangen van het personeel, de zorgbehoevenden en de betrokkenen in evenwicht gehouden moeten worden. Om de continuïteit van de zorgverlening te waarborgen dient er ook zorg te zijn voor het financiële aspect. Buiten de verplichte controles zijn wij actief betrokken bij uw organisatie en zullen wij vanuit onze vaktechnische kennis maar ook vanuit onze ondernemersgeest vroegtijdig kansen en bedreigingen signaleren. Hierdoor kunt u als ondernemer of bestuurder in de zorgsector zich focussen op de zorg en erop vertrouwen dat u financieel “in control” bent.

In de zorgsector staat vertrouwen centraal. Uw cliënten, hun familie en naasten vertrouwen op uw dienstverlening. Uw personeel vertrouwt erop dat zij tegen acceptabele arbeidsvoorwaarden zorg mogen leveren aan uw cliënten. U vertrouwt op onze kennis en kunde en rekent erop dat wij onze duidelijke afspraken met zorg nakomen.

Dit vertrouwen bereiken wij door middel van een goede kennis van de zorgsector, duidelijke afspraken, heldere communicatie en door verder te kijken dan de cijfers. De controle wordt zo efficiënt mogelijk ingestoken waardoor u en uw medewerkers hier zo min mogelijk mee belast worden. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor zaken die voor u en uw cliënten van belang zijn.

Door middel van vertrouwen bouwen wij samen aan de toekomst van de zorginstelling, haar personeel en haar cliënten.