Wettelijke controle

Vanaf een bepaalde grootte zijn ondernemingen wettelijk verplicht om hun jaarrekeningen te laten controleren door een accountantsorganisatie met de daarvoor vereiste vergunning. M&P Audit kan deze jaarrekeningcontrole voor uw onderneming verrichten. Wij proberen de jaarrekeningcontrole dusdanig in te richten zodat u er ook daadwerkelijk uw voordeel mee kunt doen en het niet alleen als noodzakelijk kwaad wordt gezien.

Groottecriteria

De wettelijke jaarrekeningcontrole vloeit voort uit de wet. Uw onderneming is controleplichtig indien gedurende twee aansluitende boekjaren aan twee van de drie gestelde criteria wordt voldaan. De huidige criteria zijn:

  • Balanstotaal groter dan 6.000.000 euro;
  • Netto-omzet groter dan 12.000.000 euro;
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst.

Zodra uw onderneming naar deze grenzen toe groeit wordt de organisatie van dusdanige omvang dat het verstandig is om systemen in te richten. Hiermee voorkomt u dat uw organisatie onbeheersbaar wordt. Tijdens onze interim controle zullen wij u wijzen op verbeteringen in de processen, zodat u zaken beter in kunt richten.

Wta-Vergunning 

Een wettelijke controle van de jaarrekening mag alleen uitgevoerd worden door een accountantsorganisatie die beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). M&P Audit beschikt over deze Wta-vergunning. Door werk te leveren tegen een kwalitatief hoog niveau is het ons kantoor gelukt om een Wta-vergunning te verkrijgen en te behouden. M&P Audit staat dan ook onder onafhankelijk toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en onze dossiers worden regelmatig inhoudelijk getoetst op kwaliteit.