Beoordelingsopdrachten

Voor de wat kleinere bedrijven, of kleinere maatschappelijke organisaties is een volledige controle te intensief en onnodig kostenverhogend. U hebt immers slechts op een specifiek terrein van uw financiële processen een beoordeling nodig. Een dergelijke beoordelingsopdracht geeft u net dat stukje extra zekerheid ten opzichte van een samenstellingsopdracht. De beoordelingsverklaring bij de jaarrekening geeft een grotere zekerheid van de juistheid en volledigheid van de informatie in de jaarrekening dan bij de samenstellingsverklaring, maar minder dan een controleverklaring.

Zorginstellingen met een bepaalde omvang zijn verplicht vanuit de Regeling verslaggeving WTZi een beoordelingsverklaring toe te voegen aan de jaarrekening. De zorgsector is één van onze specialismen, waardoor wij uitstekend in staat zijn u volledig van dienst te zijn. Ook een aantal beroepsgroepen, waaronder bijvoorbeeld notarissen moeten van hun toezichthoudende instantie (BFT) hun jaarrekeningen door een accountant laten beoordelen.